لپتاپ استوک مک بوک Mac Book Pro 2013 i7 - 16GB - 250 GB SSD - vga 2GB

قیمت: 240,000,000 ریال
قیمت برای شما: 207,000,000 ریال

CPU: INTEL CORE i7
RAM: 16
GB
STORAGE:  500 GB SSD
GRAPHIC: 2 GB
SCREEN: 15 INCH 
WEIGHT: 2.3 KG
LAPTOP OPTION: Type C